Fotochemie van bijzondere klasse


Ecomax

5 zwart/wit papierontwikkelaars staan tot uw beschikking.

AM 1001 Warmtoon papierontwikkelaar voor alle zw/w PE/RC- en Barietpapieren.

AM 2002 ExtraBromax Papierontwikkelaar met neutrale tot koele toon voor alle zw/w PE/RC- en Barietpapieren met extra power.

AM 3003 Koudtoon papierontwikkelaar voor zw/w Bariet- en PE/RC papieren met zeer bijzondere eigenschappen.

AM 6006 VariMax Neutraaltoon papierontwikkelaar voor Agfa Multi-contrast Premium en Classic, Amaloco Variprof Extra PE/RC , Ilford Multigrade lV RC en FB en andere zw/w variabele contrastpapieren.

AM 8008 EcoMax Hydrochinonvrije neutraaltoon papierontwikkelaar voor Ilford Multigrade IV RC en FB en andere zw/w variabele contrastpapieren. Milieuvriendelijker, veiliger, schoner en gezonder!


AM 1001 warmtoon papierontwikkelaar

Algemeen

Deze warmtoon papierontwikkelaar geeft in principe op alle zw/w PE/RC- en Barietpapieren mooie warme tinten, waarbij voor dit type ontwikkelaar een opvallend hoge maximale densiteit ontstaat en daardoor een verbeterde toonschaal in de schouder van de densiteitscurve. De ideale papierontwikkelaar voor het ontwikkelen van Ilford Warmtone RC en FB. De juiste ontwikkeltijd voor het RC papier is 1,5 min. en voor het FB papier 2 min. bij 20°C. Op chlorobromide emulsies wordt een zeer warme beeldtoon verkregen. Op bromide emulsies ontstaat een warme- tot neutrale beeldtoon, afhankelijk van het gebruikte merk en type papier. AM 1001 is samengesteld voor de vlotte verwerking in schaal en drum.

Verdunning - temperatuur - ontwikkeltijd

De standaardverdunning voor AM 1001 is 1 + 9. De ontwikkeltijd voor PE/RC papier bedraagt 1,5 min., voor barietpapier 2 min. bij 20°C. Bij volledige benutting van de maximale capaciteit dient de ontwikkeltijd in de loop van het gebruik met minstens een 0,5 min. verlengd te worden.

Het werken met verhoogde temperatuur (max. 24°C) levert geen probleem op, integendeel er ontstaat een iets warmere toon. De ontwikkeltijd bij 24°C voor PE/RC papieren bedraagt 50 - 60 sec. De aangegeven ontwikkeltijden kunnen, indien gewenst zonder problemen overschreden worden zonder dat een verhoogde sluierwaarde in het wit ontstaat.

Houdbaarheid en vermogen

Bewaartemperatuur tussen 10° en 20°C. Knijp na gebruik zoveel mogelijk lucht uit de fles. Dan weer goed sluiten en in het donker bewaren. Het aangebroken concentraat is in een halfvolle fles max. 8 weken houdbaar zonder verlies van kwaliteit. Het vermogen per ltr. gebruiksoplossing is max. 4 - 5 m2. Voor volledige benutting dient de ontwikkeltijd in de loop van het gebruik met minstens 0,5 - 1,0 min. verlengd te worden.

Verpakking: 1.000 ml.

   

AM 2002 ExtraBromax papierontwikkelaar voor neutrale tot koele toon

Algemeen

Deze ontwikkelaar is de geëvolueerde opvolger van AM 2002 ExtraBromax bezit gewoon meer ontwikkelpower. Door een kortere inductieperiode is de uitontwikkeling eerder voltooid en bij de aangegeven ontwikkeltijden een zekerheid. De maximale zwarting kon nog iets worden opgevoerd. De ontstane beeldtoon is een tikje koeler. Verder werd een veel effectievere complexeerder cocktail voor kalk en andere mineralen toegevoegd, waardoor de milieubelasting kon worden verminderd.

Met Ilford Multigrade IV zw/w variabel contrast PE/RC papier, ontstaat een zeer bijzondere combinatie, die de liefhebber van ”Duits” papier bijzonder zal aanspreken. Voor een compatibel resultaat belicht u 25% langer dan gebruikelijk en past een 1/2 Multigrade gradatiefilter hoger toe. De resultaten zullen u verrassen.

Verdunning - temperatuur - ontwikkeltijd

De standaardverdunning voor ExtraBromax is 1 + 9. De ontwikkeltijd voor PE/RC papier bedraagt 1 min., voor Barietpapier 1,5 min. bij 20°C.

Bij volledige benutting van ExtraBromax is het raadzaam in de loop van het gebruik de ontwikkeltijd te verlengen. In Bromax kan zonder problemen met verhoogde temperatuur ontwikkeld worden. Bij 24°C bedraagt de ontwikkeltijd voor PE/RC papieren 45 seconden en bij 30°C, 30 seconden.

Houdbaarheid en vermogen

Bewaartemperatuur tussen 10° en 20°C. Knijp na gebruik zoveel mogelijk lucht uit de fles. Dan weer goed sluiten en in het donker bewaren. Het aangebroken concentraat is in een halfvolle fles max. 8 weken houdbaar zonder verlies van kwaliteit. Het vermogen per ltr. gebruiksoplossing is maximaal 4 - 5 m2. Bij volledige benutting dient halverwege de ontwikkeltijd met 0,5 - 1 min. verlengd te worden.

Verpakking: 1.000 ml.

AM 3003 koudtoon papierontwikkelaar voor Bariet- en PE/RC papieren

Algemeen

AM 3003 is de koudtoon papierontwikkelaar van Amaloco. Hierin kunnen in principe alle zw/w Bariet-, PE/RC papieren ontwikkeld worden. Bij het samenstellen van de receptuur is volledig rekening gehouden met de beoogde doelgroep gebruikers, zoals de top van de amateurfotografie, studenten van fotovakscholen en kunstacademies, vakfotografen, barietverwerkers en makers van tentoonstellingswerk, kortom hoogwaardig kwaliteitswerk. Deze papierontwikkelaar voldoet dan ook aan de hoogste professionele normen.

Behalve de kwaliteitseisen die een professionele gebruiker stelt zoals het bereiken van maximaal zwart, sluiervrij wit, rustige beeldopbouw, niet te kritische ontwikkeltijden en probleemloos uitontwikkelen, claimen wij twee extra eigenschappen die AM 3003 onovertroffen maken.

• Een zichtbaar betere doortekening in de schaduwpartijen van uw vergroting doordat de zwartingscurve naar boven toe een langer rechtlijnig gedeelte heeft.

• Een zeer koele diepzwarte beeldtoon die echter niet naar blauwzwart neigt. Perfect voor een neutralere beeldtoon op chlorobromide emulsies en op bromide emulsies gegoten op een warmtonige onderlaag.

Voor een maximaal “Cooltooneffect” op het Cooltone PE/RC papier is AM 3003 de aangewezen ontwikkelaar. De juiste ontwikkeltijd voor Cooltone is 1,5 min. bij 20°C.

Op chlorobromide emulsies wordt een meer of minder neutrale beeldtoon verkregen afhankelijk van merk en type papier. Met bromide emulsies ontstaat een neutrale- tot koel diepzwarte beeldtoon. Dit is ook weer sterk afhankelijk van het gebruikte merk en type papier.

AM 3003 is samengesteld voor de verwerking in schalen.

Verdunning - temperatuur - ontwikkeltijd

De standaardverdunning voor AM 3003 is 1 + 9. De ontwikkeltijd voor PE/RC papier bedraagt 1,5 tot 2,0 min., voor Barietpapier 2 tot 3 min. bij 20°C.

Bij volledige benutting van de maximale capaciteit dient de ontwikkeltijd in de loop van het gebruik met max. 50% verlengd te worden. Het werken met verhoogde temperatuur levert geen problemen op. De ontwikkeltijd bij 24°C voor PE/RC papieren bedraagt 60 sec. en bij 30°C 45 sec. Barietpapier kan bij max. 24°C ontwikkeld worden. U kunt de ontwikkeltijd dan met ca. 30% bekorten. De aangegeven ontwikkeltijden kunnen, indien gewenst, zonder problemen overschreden worden zonder dat een verhoogde sluierwaarde in het wit ontstaat.

Houdbaarheid en vermogen

Bewaartemperatuur tussen 10°C en 20°C. Knijp na gebruik zoveel mogelijk lucht uit de fles. Dan weer goed sluiten en in het donker bewaren. Het aangebroken concentraat is in een halfvolle fles max. 8 weken houdbaar zonder verlies van kwaliteit.

Het vermogen per ltr. gebruiksoplossing is max. 4 m2. Bij volledige benutting dient de ontwikkeltijd in de loop van het gebruik stapsgewijs met 25% en daarna 50% verlengd te worden.

Verpakking: 1.000 ml.

 

AM 6006 - VariMax de juiste neutraaltoon papierontwikkelaar voor variabel contrastpapier

Algemeen

Ilford Multigrade lV RC de luxe en andere variabele contrastpapieren vragen een aangepaste papierontwikkelaar om tot een betere maximale zwarting te komen, vlekken en verkleuring te vermijden en de gradatie-opbouw via de filters niet te verstoren. Amaloco brengt hiervoor AM 6006 VariMax op de markt, een papierontwikkelaar voor schaal-, drum- en kleine machineverwerking.

AM 6006 VariMax is een Phenidone - Hydrochinon ontwikkelaar met een lage Ph-waarde en een flinke buffercapaciteit om gedurende lange tijd foto’s te ontwikkelen met gelijke maximale zwarting, dekking en gradatie.

Verdunning - temperatuur - ontwikkeltijd

De standaardverwerking in AM 6006 VariMax geschiedt met een verdunning van 1 + 9, de ontwikkeltijd bedraagt dan 1 - 1,5 min. bij 20°C. Voor Kodak Polymax III RC en Barietpapieren zoals Illford Multigrade IV FB bevelen wij 1,5 - 2,0 min. bij 20°C aan. Langere ontwikkeltijden zijn in principe overbodig, omdat bij de aangegeven ontwikkeltijd de uitontwikkeling en maximale zwarting makkelijk gehaald worden. U kunt echter bij 20°C tot 5 min. sluiervrij ontwikkelen. Pas echter op voor het teruglopen van de maximale zwarting bij te lange ontwikkeltijden.

Indien gewenst kunt u ook bij 24°C 3/4 - 1 min. ontwikkelen en bij 30°C 30 sec.

Dit geldt echter alleen voor de variabele contrast PE/RC papieren.

Houdbaarheid en vermogen

Bewaartemperatuur tussen 10° en 20°C. Knijp na gebruik zoveel mogelijk lucht uit de fles. Dan weer goed sluiten en in

het donker bewaren. Het aangebroken concentraat is in een halfvolle fles of can max. 8 weken houdbaar zonder verlies van kwaliteit.

Het is belangrijk, indien de verpakking half leeg is, de ontwikkelaar over te brengen in een kleinere fles of can.

Het vermogen per ltr. gebruiksoplossing is maximaal 4 - 5 m2. Bij volledige benutting dient halverwege de ontwikkeltijd met 0,5 -1 min. verlengd te worden.

Verpakking: 1.000 ml. en 5 ltr. can.

   

AM 8008 - EcoMax

Hydrochinonvrije neutraaltoon papierontwikkelaar voor Ilford Multigrade RC/FB en andere variabele DE/RC en bariet zw/w contrastpapieren.

Milieuvriendelijker, veiliger, schoner en gezonder!

Introductie

Amaloco is altijd op zoek naar innovatieve alternatieven als het erom gaat het gezondheidsklimaat in de doka verder te optimaliseren. Daarom stellen wij u voor AM 8008 - EcoMax de neutraaltoon papierontwikkelaar die Hydrochinon en Natriumhydroxide vrij is. EcoMax is daardoor een van de weinige papierontwikkelaars, die zelfs volgens de laatste strenge EU wetgeving niet als milieugevaarlijk preparaat wordt aangemerkt en dat wil tegenwoordig best wat zeggen.

Ander gezondheidsaspect

Bij de neutralisatie reactie in het stopbad van de ontwikkelaar, die via de emulsie wordt meegesleept, ontstaat steeds wat Zwaveldioxide. Dit wordt veroorzaakt door de in de ontwikkelaar aanwezige Kalium- of Natriumsulfiet. EcoMax bevat 70% minder Sulfiet. Het is duidelijk dat de hoeveelheid Zwaveldioxide die steeds bij het neutraliseren van EcoMax ontstaat daarom aanzienlijk minder zal zijn als bij Hydrochinon ontwikkelaars. Het ontstaan van Zwaveldioxide staat los van het feit of met een reukloos stopbad op basis van Citroenzuur (S 10) of Azijnzuur wordt gewerkt.

Kwaliteit

De kwaliteit van zw/w foto’s ontwikkelt in EcoMax, doen niet onder voor vergelijkbare resultaten in een Hydrochinon ontwikkelaar zoals onze AM 6006 Extra Varimax. Integendeel er wordt zelfs een fractie aan kwaliteit gewonnen. EcoMax is een z.g.n. compatible AM 6006 VariMax/Multigrade ontwikkelaar. Het aanpassen van belichtingstijd en/of contrast is bij het inzetten van EcoMax dan ook niet echt nodig.

Beeldopbouw

Bij ECOMAX geschiedt de beeldopbouw duidelijk rustiger als bij AM 6006 EXTRA. Bij de aangegeven ontwikkeltijden wordt maximaal zwart zonder meer gehaald.

Verdunning - temperatuur - ontwikkeltijd

De verdunning voor ECOMAX is 1 + 9. De ontwikkeltijd voor PE/RC papier is 1,5 min. voor Barietpapier 2,0 min. bij 20°C. Bij volledige benutting van de capaciteit is het raadzaam na ± 2 m2 de ontwikkeltijd met 0,5 min. en na ± 3 m2 met 1 min. te verlengen.

Houdbaarheid en vermogen

Donker bewaren tussen 10°-20°C. Knijp na gebruik zoveel mogelijk lucht uit de fles, dan weer goed sluiten. Het aangebroken concentraat is in een halfvolle fles max. 8 weken houdbaar zonder verlies van kwaliteit. Het is belangrijk dat indien de verpakking voor minder dan de helft gevuld is, de ontwikkelaar overgebracht wordt in een kleinere fles. Nog beter is om direct bij het aanbreken van het concentraat deze te verdelen over volle goed gesloten kleinere flessen.

Verpakking: 1.000 ml.

Home