Fotochemie van bijzondere klasse

Ecomax

Zwart/wit Fixeerbaden

AMALOCO maakt 2 fixeerprodukten, een daarvan is reukloos.

X 55 - ProfFix
Fixeerconcentraat voor de verwerking van alle zw/w films, zw/w PE/RC- en Barietpapieren.

Algemeen
Het grote voordeel van X 55 is zonder meer dat het voor alle fixeerdoeleinden in schaal en machine kan worden ingezet.

Het product beschikt over een flinke buffercapaciteit met een Ph-waarde die zo gekozen is, dat zowel zuur als alkali kan worden opgenomen, zonder directe gevolgen voor de werking.

Verdunning en fixeertijden bij 20°C.

verdunning films PE/RC-papier Barietpapier
1 + 4
1 - 2 min.
0,5 - 1 min.
2- 4 min.
1 + 7
3 - 5 min.
1,0 - 2 min.
4- 6 min.
1 + 9
1,5 - 3 min.
5- 7 min.

Voor Kodak 100, 400 en P3200 T-Max , Fuji Neopan 100 Acros, 400 en 1600 en Ilford Delta 100 Prof, Delta 400 Prof en Delta 3200. Verdunning 1 + 4, fixeertijd 4 min. bij 20°C.

Vermogen
Per ltr. concentraat kunnen max. 100 zw/w films 135 - 36 of max. 60 T-Max, Neopan of Delta Pro films of max. 450 vel 18 x 24 cm PE-/RC- of max. 320 vel 18 x 24 Barietpapier gefixeerd worden.

Houdbaarheid
De bewaartemperatuur voor X 55 ligt het gunstigst tussen 10° en 20°C. Sluit na gebruik de fles direct weer goed af en knijp daarbij zo veel mogelijk lucht boven het product uit de fles. Daarna in donker bewaren. Het aangebroken concentraat is max. 6 maanden houdbaar op basis van een halfvolle fles. Het is belangrijk, indien de verpakking half leeg is, het fixeeer over te brengen in een kleinere fles of can. Verdund en of gebruikt is X 55 3 - 6 weken houdbaar afhankelijk van verdunning, bewaar- en werkomstandigheden.

Verpakking: 1.000 ml. en 5 ltr. can.


Reukloze fixeerconcentraten, een weldaad in uw donkere kamer

Gezonder Fixeren
Bij de samenstelling van reukloos fixeer hebben wij, in tegenstelling tot het verleden, volledig rekening gehouden met het gezondheidsaspect in de doka. Door de toepassing van een speciale buffering is de afgifte van SO2 zo sterk verminderd, dat het product reukloos genoemd mag worden. Op deze wijze levert X 89 vooral bij schaalverwerking een belangrijke bijdrage aan het beperken van het SO2 gehalte in de lucht van uw doka. Overigens staat SO2 voor Zwaveldioxide, een gasvormige stof die afhankelijk van de concentratie in de lucht meer of minder prikkelend werkt op de slijmvliezen van neus- keel- en ademhalingsorganen. De ‘Fixeerlucht’ is voor een flink gedeelte opgebouwd uit deze SO2. Het inzetten van X 89 mag niet leiden tot het verwaarlozen van een goede ventilatie van uw doka. Voor een gezond werkklimaat blijft dit onontbeerlijk!

Voorwaarde vooraf
Bij gebruik van X 89 Reukloos Fixeer is het tussenschakelen van een normaal verdund stopbad op basis van Citroenzuur (S 10) noodzakelijk bij zowel zw/w film- als zw/w papierontwikkeling. X 89 kan niet worden toegepast in ontwikkelsystemen met uitsluitend “water tussenspoeling” of zonder stopbad.

Stopbad geen probleem
In de praktijk wordt volgens onze waarneming bij het afwerken van zowel zw/w film als papier in negen van de tien gevallen al met tussenschakeling van een stopbad gewerkt. In feite vragen wij dus geen aanpassing van de werkmethode, maar spelen wij in op een bestaande werksituatie, die het gebruik van dit type fixeer mede rechtvaardigt.

X 89 - ExtraFix
Reukloos + extra geconcentreerd fixeer voor alle zw/w films, zw/w PE/RC- en Barietpapieren

Geen geur maar superieur
Onder dit motto introduceerden wij begin deze eeuw X 89 - ExtraFix, de opvolger van de succesvolle X 88. Wij zien X 89 - ExtraFix als een soort vervolmaking op het gebied van (reukloos) fixeer. Het belangrijkste verschil met X 55, X 88 en andere merken fixeer, is het ruim 10% hogere gehalte aan Ammonium Thiosulfaat. Het directe voordeel daarvan voor u is:

• hogere fixeersnelheid
• meer vermogen
• langer houdbaar

X 89 biedt daardoor meer zekerheid dat uw films en papier ook werkelijk goed uitgefixeerd zijn.

Test het zelf!
Verdun X 89 - ExtraFix en uw huidige fixeer X 55 of welk fixeer dan ook op dezelfde wijze (bijv. 1 + 4) met water van dezelfde temperatuur.

Gooi op hetzelfde moment in beide fixeers een stukje afgeknipte aanloopstrook van een niet ontwikkelde zw/w film. U kunt dan met eigen ogen zien, dat het strookje in de X 89 als eerst blank, schoon en dus uitgefixeerd is.

Verdunning en fixeertijden bij 20°C

verdunning films PE/RC-papier Barietpapier
1 + 4
1 - 2 min.
0,5 - 1 min.
1 - 2 min.
1 + 7
3 - 5 min.
1,0 - 1.5 min.
2 -3 min.
1 + 9
1,5 - 2 min.
3 - 5 min.

Voor Kodak100, 400 en P3200 T-Max , Fuji Neopan 400 en 1600 en Ilford Delta 100 Prof, Delta 400 Prof en Delta 3200 verdunning 1 + 4, fixeertijd 4 min. bij 20 °C.

Vermogen
Per ltr. concentraat kunnen max. 100 zw/w films 135 - 36 of max. 60 T-Max, Neopan of Delta Pro films of max. 450 vel 18 x 24 cm PE-/RC- of max. 320 vel 18 x 24 Barietpapier gefixeerd worden.

Houdbaarheid
De bewaartemperatuur voor X 89 ligt het gunstigst tussen 10° en 20°C. Sluit na gebruik de fles direct weer goed af en knijp daarbij zo veel mogelijk lucht boven het product uit de fles. Daarna in het donker bewaren. Het aangebroken concentraat is max. 12 - 14 maanden houdbaar op basis van een halfvolle fles of can. Verdund en of gebruikt is X 89 6 - 8 weken houdbaar afhankelijk van verdunning, bewaar- en werkomstandigheden.

Verpakking: 1.000 ml. en 5 ltr. can.


Hoelang spoelen?
Na het gebruik van X 55 en X 89 kunnen de door de emulsiefabrikant aangegeven spoeltijden worden aangehouden. Mochten deze niet voorhanden zijn dan kunt u op basis van onderstaande gegevens zelf de spoeltijd bepalen. De volgende factoren bepalen de uiteindelijke spoeltijd.
1. aard en dikte van de emulsie/drager
2. spoelsysteem
3. waterhoeveelheid
4. tijdseenheid
5. watertemperatuur.

De in de tabel genoemde spoeltijden bij 20°C. zijn een goede indicatie voor het gemiddelde. U kunt afhankelijk van het gebruikte spoelsysteem en waterhoeveelheid zelf bepalen of u onder of boven het gemiddelde gaat zitten of eventueel deze spoeltijden aanhoudt.

Tabel spoelrichttijden

zw/w films
10 min.
zw/w PE/RC-papier
3 min.
zw/w Barietpapier
10 min. (X 89)
zw/w Barietpapier
20 min. (X 55)

Indien u geen water van 20°C. gebruikt, kunt u de spoeltijd volgens het onderstaande tabel corrigeren.

Temp.
10°
15°
20°
25°
Factor
2,5
2,4
1,6
1,0
0,8

Op basis van bovengenoemde gegevens kunt u nu zelf een proefspoeltijd vaststellen.

Home